ԱՐԹԻՒՐ ԷԼՄԱՍԵԱՆ

ԱՐԹԻՒՐ ԷԼՄԱՍԵԱՆ

ԱՐԹԻՒՐ ԷԼՄԱՍԵԱՆ

էլմասեան եղած է Իզմիրի մարզական ղեկավարներէն, դեռ բռնապետական շրջանէն սկսեալ։ Երկար տարիներ կապուած է մարզական շարժումին, հետզհետէ իւրացնելով մարմնակրթանքի նրբութիւններն ու թեքնիքը։ Գահիրէի մէջ հիմնած է մարմնակրթանքի անձնական սրահ մը։ Իր աշակերտը եղած է Եգիպտոսի մարզանքի օրինակելի ուսուցիչը՝ Ստեփան Խանճեան։

Տարածենք