ԱՐԱՐԱՏ ՔՐԻՍԵԱՆ

ԱՐԱՐԱՏ ՔՐԻՍԵԱՆ

ԱՐԱՐԱՏ ՔՐԻՍԵԱՆ

Նոր Դպրոցի սկաուտ խմբապետ, Շաւարշ Քրիսեանի եղօրորդին։ Գահիրէի մէջ եղած է մարզանքի ուսուցիչ։

Տարածենք