Հ.Մ.Ը.Մ. համագաղութային կազմակերպութեան կը վերածուի 1974-ին, Պէյրութի մէջ գումարելով իր առաջին Պատգամաւորական Ժողովը եւ ընտրելով անդրանիկ Կեդրոնական Վարչութիւնը։

Միութեան առաջին Պատգամաւորական Ժողովը կը կազմակերպէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Մերձաւոր Արեւելքի 20-րդ Պատգամաւորական Ժողովին կողմէ յառաջացած եռանդամ մարմինը՝ բաղկացած եղբայրներ Վարդգէս Տէր Կարապետեանէ, Նշան Թիւսիւզեանէ եւ Հրանդ Մուրատեանէ։

1974-էն մինչեւ օրս, միութիւնը գումարած է 11 Պատգամաւորական Ժողովներ, որոնց ընթացքին ընտրած է միութեան գործադիր, գերագոյն մարմինը ներկայացնող 11 կեդրոնական վարչութիւններ՝ հետեւեալ կազմերով.-

 

Ա. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
(1974-1979)

Վարդգէս Տէր Կարապետեան

Վարդգէս Ալահայտոյեան

Տիգրան Ոսկունի

Բիւզանդ Թորիկեան

Նշան Թիւսիւզեան

Յովհաննէս Պայթարեան (Լիբանան)

Արմէն Տէիրմէնճեան (Արեւմտեան Մ. Ն.)

Դանիէլ Դանիէլեան (Գանատա)

Պարգեւ Պարսամեան (Հարաւային Ամերիկա)

 

Բ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
(1979-1983)

Վարդգէս Տէր Կարապետեան

Բիւզանդ Թորիկեան

Նշան Թիւսիւզեան

Յովհաննէս Պայթարեան

Յարութիւն Գազանճեան

Վարուժան Մուրատեան (Լիբանան)

Արմէն Տէիրմէնճեան (Արեւմտեան Մ. Ն.)

Վարուժան Սերոբեան (Գանատա)

Պարգեւ Պարսամեան (Հարաւային Ամերիկա)

 

Գ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
(1983-1987)

Վարդգէս Տէր Կարապետեան

Բիւզանդ Թորիկեան

Յարութիւն Գազանճեան

Վարուժան Մուրատեան

Երուանդ Տէմիրճեան

Միհրան Շիմշիրեան

Կարօ Թիւթիւնճեան (Լիբանան)

Վարդգէս Ալահայտոյեան (Արեւմտեան Մ. Ն.)

Վարուժան Սերոբեան (Գանատա)

 

Դ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
(1987-1991)

Միսաք Արզումանեան

Յովհաննէս Տէր Յարութիւնեան

Արա Յակոբեան

Պատրիկ Կիւլպէնկեան

Երուանդ Տէմիրճեան

Միհրան Շիմշիրեան

Կարօ Թիւթիւնճեան (Լիբանան)

Ժիրայր Պոյաճեան (Արեւմտեան Մ. Ն.)

Վարուժան Սերոբեան (Գանատա)

Սիամանթօ Կարապետեան (Լոնտոն)

Ճորճ Տաղլեան (Հարաւային Ամերիկա)

 

Ե. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
(1991-1995)

Միսաք Արզումեան

Յովհաննէս Տէր Յարութիւնեան

Արա Յակոբեան

Պատրիկ Կիւլպէնկեան

Յարութիւն Գազանճեան

Միհրան Շիմշիրեան

Կարօ Թիւթիւնճեան (Լիբանան)

Սուրէն Նազարեան (Սուրիա)

Վարդան Բախշեան (Հայաստան) *

Ժիրայր Պոյաճեան (Արեւմտեան Մ. Ն.)

Վարուժան Սերոբեան (Գանատա)

Եղիշէ Խոստեղեան (Լոնտոն)

Արթիւրօ Յովհաննէսեան (Հարաւային Ամերիկա)

* Նահատակուած՝ 18 Դեկտեմբեր 1991-ին, Արցախի ազատագրման կռիւներուն

 

Զ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
(1995-1999)

Միսաք Արզումանեան

Պատրիկ Կիւլպէնկեան

Միհրան Շիմշիրեան

Կարօ Թիւթիւնճեան

Անդրանիկ Պէօյիւքեան (Լիբանան)

Մանուէլ Հալլաճեան (Սուրիա)

Գօգօ Պալեան

Ժիրայր Սարգիսեան (Արեւմտեան Մ. Ն.)

Սարգիս Ստեփանեան (Արեւելեան Մ. Ն.)

Վարուժան Սերոբեան (Գանատա)

Հրաչ Սիսեռեան (Փարիզ)

 

Է. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
(1999-2003)

Բիւզանդ Թորիկեան

Գառնիկ Մկրտիչեան

Ստեփան Տէր Պետրոսեան

Յարութ Չէքիճեան

Պետիկ Սապունճեան (Լիբանան)

Մանուէլ Հալլաճեան (Սուրիա

Գօգօ Պալեան

Ժիրայր Սարգիսեան (Արեւմտեան Մ. Ն.)

Մուրատ Մանուկեան (Արեւելեան Մ. Ն.)

Հրաչ Տէր Սարգիսեան (Գանատա)

Հրաչ Սիսեռեան (Փարիզ)

Աբրահամ Ահարոնեան (Հարաւային Ամերիկա)

Սարգիս Տէր Պետրոսեան (Աւստրալիա)

 

Ը. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
(2003-2007)

Գառնիկ Մկրտիչեան

Ստեփան Տէր Պետրոսեան

Կարօ Թիւթիւնճեան *

Պատրիկ Կիւլպէնկեան (Լիբանան)

Գէորգ Կարապետեան (Սուրիա)

Յարութիւն Յարութիւնեան (Հայաստան)

Մհեր Դաւիթեան

Մանուէլ Մարսէլեան (Արեւմտեան Մ. Ն.)

Վահրամ Դանիէլեան (Արեւելեան Մ. Ն.)

Հրաչ Տէր Սարգիսեան (Գանատա)

Լեւոն Պատղտասարեան (Փարիզ)

Աբրահամ Ահարոնեան (Հարաւային Ամերիկա)

Սարգիս Տէր Պետրոսեան (Աւստրալիա)

* Մահէն ետք՝ զինք փոխարինած Կարպիս Գապասագալեան։

 

Թ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
(2007-2011)

Գրիգորիս Պողարեան

Կարպիս Գապասագալեան

Միհրան Շիմշիրեան (Լիբանան)

Յարութիւն Յարութիւնեան (Հայաստան)

Գօգօ Պալեան (Արեւմտեան Մ. Ն.)

Վահրամ Դանիէլեան (Արեւելեան Մ. Ն.)

Արմէն Կէտիկեան (Գանատա)

Հրաչ Սիսեռեան (Փարիզ)

Գարլոս Սէֆէրեան (Հարաւային Ամերիկա)

 

Ժ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
(2011-2015)

Գառնիկ Մկրտիչեան

Կարպիս Գապասագալեան

Միհրան Շիմշիրեան *

Ստեփան Տէր Պետրոսեան (Լիբանան)

Կարպիս Թովմասեան (Սուրիա)

Բագրատ Եսայեան (Հայաստան)

Յակոբ Թիւֆէնկճեան

Վիգէն Դաւթեան (Արեւմտեան Մ. Ն.)

Հրաչ Մեսրոպեան (Արեւելեան Մ. Ն.)

Արմէն Կէտիկեան (Գանատա)

Հրաչ Սիսեռեան (Փարիզ)

Գարլոս Սէֆէրեան (Հարաւային Ամերիկա)

Վիգէն Քորթեան (Աւստրալիա)

* Մահէն ետք՝ զինք փոխարինած Գրիգորիս Պողարեան

 

ԺԱ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
(2015-2019)

Գառնիկ Մկրտիչեան

Վաչէ Նաճարեան

Իշխան Եղիայեան

Րաֆֆի Կէվօղլանեան (Լիբանան)

Բագրատ Եսայեան

Օշին Փիրումեան (Հայաստան)

Վիգէն Դաւթեան (Արեւմտեան Մ. Ն.)

Հրաչ Մեսրոպեան (Արեւելեան Մ. Ն.)

Մոսիկ Թոփուզեան (Գանատա)

Անդրանիկ Պահարեան (Փարիզ)

Ալէք Խաչատրեան (Լոնտոն)

Արմանտօ Թորգոմեան (Հարաւային Ամերիկա)

Վիգէն Քորթեան (Աւստրալիա)(2003-2007)

 

ԺԲ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
(2019-2023)

Վաչէ Նաճարեան

Վիգէն Աւագեան

Թալին Օրտողլեան (Լիբանան)

Մանուկ Քէօշկերեան (Սուրիա)

Օշին Փիրումեան

Դաւիթ Յակոբեան (Հայաստան)

Հրաչ Սիսեռեան (Ֆրանսա)

Ֆէտի Թաժրա (Շուէտ)

Արմանտ Քիլիճեան (Արեւմտեան Մ. Ն.)

Վահէ Թանաշեան (Արեւելեան Մ. Ն.)

Մոսիկ Թոփուզեան (Գանատա)

Արմանտօ Թորգոմեան (Հարաւային Ամերիկա)

Տիրան Վահրատեան (Աւստրալիա)

 

ԺԳ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
(2023-2027)

Յակոբ Խաչերեան

Վիգէն Աւագեան

Թալին Օրտողլեան (Լիբանան)

Աւետիս Տէրվիշեան (Սուրիա)

Սանտրա Վարդանեան (Հայաստան)

Հրաչ Սիսեռեան (Ֆրանսա)

Ֆէտի Խաժակ Գազանճեան (Շուէտ)

Վիգէն Աբէլեան (Արեւմտեան Մ. Ն.)

Մհեր Դաւիթեան (Արեւմտեան Մ.Ն.)

Վահէ Թանաշեան (Արեւելեան Մ. Ն.)

Լիոնի Սարմազեան (Գանատա)

Սեսիլիա Տաղլեան (Հարաւային Ամերիկա)

Տիրան Վահրատեան (Աւստրալիա)

 

Տարածենք