ԵՂԲԱՅՐ ԳՐԻԳՈՐԻ «ԲԱԽՏԸ» ՈՒ ՄԵՐ ՊԱՐՏՔԸ

 

Այս օրերուն ո՛չ թէ Գրիգոր, այլ՝ Գրիգորներու է որ կը հանդիպինք, ու կարծես իբրեւ անգիր օրէնք, անզգալաբար, գորովագութ կը գրկենք, պահ մը կու լանք, կ’ողբանք, նենգ թշնամիին կը հայհոյենք, կ’անիծենք հայուն բախտն ու ճակատագիրը եւ կ’անցնինք առաջ:

Ու կ’անցնինք, թէեւ ահաւոր, բայց կարծես ալ բնական ակնկալութեամբ, թէ արդեօք վաղը որո՞ւ Գրիգորին  Շար...

2020-10-05 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆԸ ՄԱՅՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՄԷՋ 1918-1927 (Ա. ՄԱՍ)

 

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի գործունէութիւնը հայրենիքի մէջ, 28 Մայիս 1918-էն 25 Դեկտեմբեր 1927, հիմնականին մէջ եղած է մարմնակրթանքի եւ սկաուտութեան միջոցով, նորանկախ Հայաստանի կրթութեան նախարարութեան հովանաւորութեամբ, Հայոց Ցեղասպանութենէն փրկուած տասնեակ հազարաւոր խլեակներու, կենդանական բնազդով ապրող, սոված ու ախտաւոր որբերէն եւ պատանիներէն պատրաստել կայտառ եւ առողջ, կարգապահ եւ չարքաշ, ինքնավստահ, հայրենասէր ու բարոյական բարձր  Շար...

2020-06-01 |

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԵՒ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԵՐԻ 272 ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐ ԵՒՍ ԴԱՐՁԱՆ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.Ի ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐ

 

 Կորոնա վիրուսի դէմ պայքարին ուղղուած միջոցառումն»րի շարքում Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Երիտասարդական« «Նիկոլ Աղբալ»ան» Ուսանողական Միութիւնն»րի »ւ Հ.Յ.Դ. Հայաստանի մարզային կառոյցն»րի կողմից շարունակւում է սոցիալական աջակցութ»ան ծրագիրը« որի շրջանակն»րում Մայիսի 28-ին Հ.Հ. Գ»ղարքունիքի »ւ Վայոց Ձորի մարզ»րի մի շարք բնակավայր»րի 272 ընտանիքն»րի տրամադրու»ցին մ»ծաքանակ պար»նամթ»րք« մաքրման« ախտահանիչ  Շար...

2020-05-30 |

Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.Ի ԱՐՄԱՒԻՐԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԸ Կ’ՕԺՏՈՒԻ ՆՈՐ ԿԵԴՐՈՆՈՎ

 

16-17 Մայիս 2020-ի շաբաթավերջը յատկանշական եղաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի մեծ ընտանիքին համար։ Բեղուն գործունէութեան երկօրեակ մը, որ անկասկած լաւ յիշողութիւններ ձգեց մասնակից միութենականներուն մօտ։

Շաբաթ, 16 Մայիսի կէսօրէ ետք ժամը 3-ին, Արմաւիր քաղաքին մէջ օրհնութիւնը կատարուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի Արմաւիրի մարզային կեդրոնին, որուն ներքնայարկի կմախքը արդէն իսկ պատուած է եւ շինարարութիւնը պիտի շարունակուի անոր վրայ  Շար...

2020-05-30 |

ՎԱՀԱՆ ՉԵՐԱԶ ԵՒ ԲԾԱՒՈՐ ՏԻՖԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ա. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

 

1918-ի Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւնը դիմագրաւեց ապրուստի դաժան պայմաններ՝ մնայուն պատերազմական վիճակ, ներսէն եւ դուրսէն դաւադրութիւններ, սով, աղքատութիւն, համաճարակներ՝ բծաւոր տիֆ, ճահճատենդ (մալարիա), ժանտախտ (քոլերա) եւ այլն, որոնց պատճառով 1918-ի աշունէն մինչեւ 1919-ի գարուն մահացաւ աւելի քան 150 հազար մարդ:

Հայ կամաւորական գունդերու մարտիկ, զօրավար Անդրանիկի ընկերակից եւ թարգման, Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ  Շար...

2020-05-29 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՀԱԼԷՊԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷՆ

 

 

«Չէ... երբեք դիւրին մի՛ կարծեր պատուհանէն նետուիլը, եթէ հարկ ըլլայ ես կը նետեմ քեզի, թող ըսեն Հ.Մ.Ը.Մ.ի պատասխանատուն վար նետեց ի՛ր մարզիկը»։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ ֆութպոլի խումբը, օրինակելի խումբերու շարքին դասուելով, առաւել մէկ կէտ ստացաւ ընդհանուր աղիւսակին վրայ, Գ. դասակարգի աւարտական մրցաշարքի վերջին փուլին դեղին եւ կարմիր նուազագոյն քարտեր ստացած ըլլալուն պատճառով,  Շար...

2020-05-29 |

1912-Ի ՍԹՈՔՀՈԼՄԻ ԽԱՂԵՐՈՒՄ ՎԱԶՈՐԴ ՎԱՀՐԱՄ ՓԱՓԱԶԵԱՆԸ ԳԻՏԱԿՑԱԲԱՐ ՊԱՐՏՈՒԵԼ Է, ՈՐՊԷՍԶԻ ՉԾԱԾԱՆՈՒԻ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԴՐՕՇԸ

 

Լրացաւ Հայոց Եղեռնի 105-րդ տարելիցը: Զոհերի թւում եղել են նաեւ բազմաթիւ մարզիկներ, այդ թւում Շաւարշ Քրիսեանը։ Նա համահայկական խաղերի նախագծի, Հ.Մ.Ը.Մ. մարզական միութեան եւ ֆութպոլի լիկայի ստեղծման հեղինակներից մէկն է եղել: Նրա եւ մարզիկներ Մկրտիչ Մկրեանի ու Վահրամ Փափազեանի մասին կարդում ենք ՀԱՕԿ-ի (Հայաստանի Ազգային Ողիմպիական  Շար...

2020-05-28 |

ՀԱՒԱՏԱՒՈՐ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆԻ ՄԸ՝ ԵՂԲ. ՊԵՐՃ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ

 

Սփիւռք, հայութիւն, հայկական կառոյցներ գոյութիւն պիտի չունենային առանց Պերճ Գրիգորեանի նման անձերու զոհաբերութեան, նուիրուածութեան:

Չենք կրնար Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յունաստանի պատմութիւնը մեր ապագայ սերունդին սորվեցնել, առանց անդրադառնալու եղբ. Պերճ Գրիգորեանին:

Եղբ. Պերճ Գրիգորեան ծնած էր 1928-ին, Կրետէ կղզիի Իրաքլիոյ քաղաքը, ուր ծնողքը 1922-ին Փոքր Ասիոյ Զմիւռնայէն հասած է գաղթական:

1929-ին ընտանեօք կը փոխադրուին Փիրէա, Գոքինիոյ  Շար...

2020-04-06 |

ԵՂԲ. ԿԱՐՕ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

 

Վերջերս ցաւով իմացանք մահուան լուրը Հ.Մ.Ը.Մ.Ի հալէպի ֆութպոլի մարզական կեանքի ծանօթ դէմքերէն եղբ. Կարօ Տէմիրճեանի՝ Փարլախ Կարոյի։ Մահը պատահած է Յունուար ամսուն, Մոնթեպելլոյի մէջ, Մ. Նահանգներ։

Անձնապէս եղբ. Կարոյին ծանօթացած եմ 1980-ական թուականներուն, երբ ան ստանձնած էր ֆութպոլի ներկայացուցչական խումբին պատասխանատուի պաշտօնը: Այդ ժամանակ խումբը նահանջած էր Բ. Դասակարգ եւ մեծ  Շար...

2020-04-06 |

ԵՂԲ. ՅԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ ԿԱՄ ԲՈԼՈՐԻՆ ԱՔԵԼԼԱՆ

 

Մահախօսական կամ դամբանական գրող, պատրաստող եւ կարդացող մը չեմ եւ չե՛մ ալ ուզեր ըլլալ: Հաստատապէս ծանր է եւ յուզիչ: Սակայն այնպէս կ’երեւի, թէ «հարկ՝ լուծանել զօրէնս» հայկական առածը ինծի համար ալ գրուած ըլլար, որովհետեւ յաճախ ե՛ւ ստիպուած, ե՛ւ կամաւոր կը շեղիմ որոշումէս: Որովհետեւ բոլորս ալ լաւատեղեակ ենք, թէ ճակատագիրի բերումով  Շար...

2020-04-06 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՍԿԱՈՒՏ, ՎԱՐԻՉ ԱՌԱՋՆՈՐԴՍ ՝ ԵՂԲ. ՍԱԳՕ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

 

Եղբ. Սագօ Սարգիսեանը կը յիշեմ իբրեւ անսպառ կորովի տէր, սրտա՛նց աշխատող եւ «բարոյական յաղթանակներ»ուն բնաւ հաւատք չընծայող ղեկավար: Թուլութեան, մեղկութեան, կրաւորականութեան, անգործունէութեան, միջակութեան, չքմեղանքներու եւ պատճառաբանութիւններու թշնամին էր ան: Որեւէ ծրագիր կատարեալ պէտք էր ըլլար, եւ ամէն մարդ իր գերագոյն ճիգը պէտք էր ներդրէր աշխատանքի մը յաջողութեան համար:  Իրեն համար  Շար...

2020-04-06 |

ԵՂԲ. ԶԱՔԱՐ ՉՈՐՊԱՃԵԱՆ`Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ՖՈՒԹՊՈԼԻՆ ՄԵԾ ԵՐԱԽՏԱՒՈՐԸ

 

 5 Փետրուար 2020-ին, Լոս Անճելըսի մէջ իր մահկանացուն կնքեց հաւատաւոր միութենական, Հ.Մ.Ը.Մ.ական ֆութպոլի մեծ երախտաւոր՝ եղբ. Զաքար Չորպաճեան։ Եղբայր մը, որուն անունը շուրջ քառորդ դար կապուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Պուրճ Համուտի մասնաճիւղին եւ անոր ֆութպոլի մարզաձեւին։ Եղբ. Զաքար եղաւ անխոնջ նուիրեալ մը երիտասարդ ֆութպոլիստներու պատրաստութեան գործին։ Մինչեւ Մ. Նահանգներ հաստատուիլը, ան համբերատարութեամբ  Շար...

2020-04-06 |

ՄԵՐ ԱՔԵԼԼԱՆ՝ ԵՂԲ. ՅԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի գայլիկական շարժումին իր անջնջելի վաստակը ունեցած մեր անզուգական Աքելլային՝ եղբ. Յակոբ Կարապետեանին երկարամեայ կեանքը ցոլացումը եղաւ մարդկային ազնուագոյն առաքինութիւններու եւ նուիրումի։

Մեր Աքելլան բնածին արժանիքներով օժտուած դաստիարակ մըն էր, մանուկներու եւ պատանիներու հոգեբանութիւնը լաւապէս ըմբռնած։ Զանոնք միշտ հետաքրքիր պահելու բնազդական կարողութեամբ։

Աքելլան հոգատար մեր մեծ եղբայրն էր, լաւապէս ծանօթ՝ միջազգային սկաուտական  Շար...

2020-04-06 |

ԱՌԱՋԻ՛Ն ՕՐԷՆ

 

Իր ստեղծման առաջին օրէն, Հ.Մ.Ը.Մ. այլ միութիւններու չնմանեցաւ։ Ո՛չ սովորական մարզական ակումբ մը եղաւ, ո՛չ ալ սկաուտական ընթացիկ շարժում մը հանդիսացաւ։ Միութեան հիմնադիրները վարպետ ներդաշնակութեամբ մը մարզականն ու սկաուտականը յաջողեցան մէկտեղել կազմակերպական մէկ կառոյցի տակ, առաջինին խանդավառութեան միացնելով երկրորդին տիսիփլինը, յաղթանակելու կամքին զուգորդելով «ամէն օր բարիք մը գործելու» պարտաւորութիւնը։

Հ.Մ.Ը.Մ. առաջին  Շար...

2020-01-20 |

ՄԻ՛ ՄՏԱՀՈԳՈՒԻՔ

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի գերագոյն ժողովին ներկայ գտնուիլը իւրաքանչիւր Հ.Մ.Ը.Մ.ականի երազն է: Ներկայ գտնուիլ տեղ մը եւ շրջապատուած ըլլալ Հ.Մ.Ը.Մ.ի մեծ ընտանիքով, Հ.Մ.Ը.Մ.ի օրակարգով` իւրաքանչիւր Հ.Մ.Ը.Մ.ականի փափաքն է:

Իսկ ներկայ գտնուիլ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 12-րդ Պատգամաւորական Ընդհանուր Ժողովին` բախտաւորութիւն էր:

Տարբեր էր 12-րդ Պատգամաւորական Ընդհանուր Ժողովը: Իւրայատուկ եւ յատկանշական, որովհետեւ 100-ամեայ գործունէութենէ ետք այս մեծ միութիւնը կը  Շար...

2019-10-24 |
Displaying 1 to 15 (of 24 articles)

Տարածենք