Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆԸ ՄԱՅՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՄԷՋ. 1918-1927 (Գ. ՄԱՍ)

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի պատմութեան նշանակալից ու անծանօթ մէկ հանգրուանին վրայ կարեւոր լոյս սփռող աշխատասիրութիւն մըն է ստորեւ տրուած պատմական ակնարկը, գրուած՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախկին անդամ եղբ. Յարութ Չէքիճեանի կողմէ։

Ակնարկը երրորդ մասն է երկար ուսումնասիրութեան մը, որ մաս առ մաս կը հրատարակուի «Մարզիկ»ի յաջորդական թիւերով։

Նիւթը կ’անդրադառնայ Ա. Հանրապետութեան եւ անոր յաջորդող շրջանին  Շար...

2021-04-14 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆԸ ՄԱՅՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՄԷՋ. 1918-1927 (Բ. ՄԱՍ)

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի պատմութեան նշանակալից ու անծանօթ մէկ հանգրուանին վրայ կարեւոր լոյս սփռող աշխատասիրութիւն մըն է ստորեւ տրուած պատմական եղբ. Յարութ Չէքիճեանի կողմէ։

Ակնարկը երկրորդ մասն է երկար ուսումնասիրութեան մը, որ մաս առ մաս կը հրատարակուի «Մարզիկ»ի յաջորդական թիւերով։

Նիւթը կ’անդրադառնայ Ա. Հանրապետութեան եւ անոր յաջորդող շրջանին Հայաստանի մէջ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ծաւալած գործունէութեան։ Այս մասին  Շար...

2020-11-29 |

ԴՈՒՆ ՉՏԵՍԱՐ, ԲԱՅՑ ՔՈՒ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԴ ՊԻՏԻ ՏԵՍՆԵՆ…

 

Գէո՛րգ, դուն լո՞ւրջ էիր։

Լուրջ, միւսներուն նման, դուն այդ ահեղ կռուի՞ն էիր:

Քեզի՞ ալ գտած, առած-տարած էին, թէ դուն վազած էիր:

Չէ՛, չէ՛, իմ գիտցած Գէորգս հոն պէտք չէր ըլլար:

Իմ ճանչցած Գէորգս շատ տեղ պիտի ըլլար, բայց ոչ՝ հոն:

Իմ գիտցած Գէորգիս համար խաղաղ կեանքն իսկ տաժանակիր կը թուէր:

Գէորգը իմ բաւական հին ծանօթս էր։  Շար...

2020-10-26 |

ՁԵԶ ՉԵՆՔ ՄՈՌԱՆԱՅ…

 

Իմ Խաղաղութիւնը Գրիգի ու Էրիկի ժպիտի տեսքն ունի...

Էրիկն էլ գնաց... Գրիգի պէս... Գրիգի մօտ...

Իրանք գնացին, որ մենք չմոռանանք Եռաբլուրի ճանապարհը, որ ընդեղ չգնանք առիթից առիթ...

Հիմա արդէն մեր մի մասնիկն ունենք էնտեղ... չէ երկու մասնիկ, երկու փայլուն աստղ երկնքում...

Անսահմանութեան մէջ սաւառնող հարիւրաւոր ոգիներից երկուսն էլ իմն են, չեմ վախենում ետ բառից,  Շար...

2020-10-23 |

ԾԱՌԱՅԵԼ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ ՈՒ ԱԶԳԻՍ

 

Այսպէս էր երդուել 21 Ապրիլ 2012 թ. Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական շարքերը անդամագրուած եղբ. Գրիգոր Ղազարեանը եւ դարձել անդամ Հայաստանում Հ.Մ.Ը.Մ.ի առաջին մասնաճիւղերից Շաւարշ Քրիսեան մասնաճիւղի «Աղթամար» խմբին:

Հայաստանի Ազգային Սկաուտական Շարժման մեր քոյրերն ու եղբայրները երդւում են ծառայելու հայրենիքին ու ազգին եւ այդպիսով համալրում համահայկական այս կառոյցը:

Երդւում են եւ մնում են հաւատարիմ  Շար...

2020-10-23 |

ԻՐ ԿԵԱՆՔԻ ԳՆՈՎ ՄԵԶ ԱՊՐԵՑՆՈՂԸ

 

Հայոց պատմութեան հերոսամատեանում աւելացաւ եւս մէկ քաջորդու անմահ անուն՝ Երեւանի համար 159 աւագ դպրոցի շրջանաւարտ Էրիկ էմիլի Գասլստեան. կեանքով ու երազներով լեցուն մի պատանի, ով իր հոգում ամբարած բոլոր նպատակներից կարեւորեց մէկը միայն, գերագոյնը՝ հայրենիքի փրկութեան գործը: Նախնիների արեամբ ողողուած սուրբ հողը կանչում էր, եւ Էրիկը անվարան կամաւորագրուեց. այդպէս էր  Շար...

2020-10-22 |

ԵՂԲԱՅՐ ԳՐԻԳՈՐԻ «ԲԱԽՏԸ» ՈՒ ՄԵՐ ՊԱՐՏՔԸ

 

Այս օրերուն ո՛չ թէ Գրիգոր, այլ՝ Գրիգորներու է որ կը հանդիպինք, ու կարծես իբրեւ անգիր օրէնք, անզգալաբար, գորովագութ կը գրկենք, պահ մը կու լանք, կ’ողբանք, նենգ թշնամիին կը հայհոյենք, կ’անիծենք հայուն բախտն ու ճակատագիրը եւ կ’անցնինք առաջ:

Ու կ’անցնինք, թէեւ ահաւոր, բայց կարծես ալ բնական ակնկալութեամբ, թէ արդեօք վաղը որո՞ւ Գրիգորին  Շար...

2020-10-05 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆԸ ՄԱՅՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՄԷՋ 1918-1927 (Ա. ՄԱՍ)

 

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի գործունէութիւնը հայրենիքի մէջ, 28 Մայիս 1918-էն 25 Դեկտեմբեր 1927, հիմնականին մէջ եղած է մարմնակրթանքի եւ սկաուտութեան միջոցով, նորանկախ Հայաստանի կրթութեան նախարարութեան հովանաւորութեամբ, Հայոց Ցեղասպանութենէն փրկուած տասնեակ հազարաւոր խլեակներու, կենդանական բնազդով ապրող, սոված ու ախտաւոր որբերէն եւ պատանիներէն պատրաստել կայտառ եւ առողջ, կարգապահ եւ չարքաշ, ինքնավստահ, հայրենասէր ու բարոյական բարձր  Շար...

2020-06-01 |

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԵՒ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԵՐԻ 272 ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐ ԵՒՍ ԴԱՐՁԱՆ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.Ի ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐ

 

 Կորոնա վիրուսի դէմ պայքարին ուղղուած միջոցառումն»րի շարքում Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Երիտասարդական« «Նիկոլ Աղբալ»ան» Ուսանողական Միութիւնն»րի »ւ Հ.Յ.Դ. Հայաստանի մարզային կառոյցն»րի կողմից շարունակւում է սոցիալական աջակցութ»ան ծրագիրը« որի շրջանակն»րում Մայիսի 28-ին Հ.Հ. Գ»ղարքունիքի »ւ Վայոց Ձորի մարզ»րի մի շարք բնակավայր»րի 272 ընտանիքն»րի տրամադրու»ցին մ»ծաքանակ պար»նամթ»րք« մաքրման« ախտահանիչ  Շար...

2020-05-30 |

Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.Ի ԱՐՄԱՒԻՐԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԸ Կ’ՕԺՏՈՒԻ ՆՈՐ ԿԵԴՐՈՆՈՎ

 

16-17 Մայիս 2020-ի շաբաթավերջը յատկանշական եղաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի մեծ ընտանիքին համար։ Բեղուն գործունէութեան երկօրեակ մը, որ անկասկած լաւ յիշողութիւններ ձգեց մասնակից միութենականներուն մօտ։

Շաբաթ, 16 Մայիսի կէսօրէ ետք ժամը 3-ին, Արմաւիր քաղաքին մէջ օրհնութիւնը կատարուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.ի Արմաւիրի մարզային կեդրոնին, որուն ներքնայարկի կմախքը արդէն իսկ պատուած է եւ շինարարութիւնը պիտի շարունակուի անոր վրայ  Շար...

2020-05-30 |

ՎԱՀԱՆ ՉԵՐԱԶ ԵՒ ԲԾԱՒՈՐ ՏԻՖԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ա. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

 

1918-ի Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւնը դիմագրաւեց ապրուստի դաժան պայմաններ՝ մնայուն պատերազմական վիճակ, ներսէն եւ դուրսէն դաւադրութիւններ, սով, աղքատութիւն, համաճարակներ՝ բծաւոր տիֆ, ճահճատենդ (մալարիա), ժանտախտ (քոլերա) եւ այլն, որոնց պատճառով 1918-ի աշունէն մինչեւ 1919-ի գարուն մահացաւ աւելի քան 150 հազար մարդ:

Հայ կամաւորական գունդերու մարտիկ, զօրավար Անդրանիկի ընկերակից եւ թարգման, Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ  Շար...

2020-05-29 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՀԱԼԷՊԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷՆ

 

 

«Չէ... երբեք դիւրին մի՛ կարծեր պատուհանէն նետուիլը, եթէ հարկ ըլլայ ես կը նետեմ քեզի, թող ըսեն Հ.Մ.Ը.Մ.ի պատասխանատուն վար նետեց ի՛ր մարզիկը»։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ ֆութպոլի խումբը, օրինակելի խումբերու շարքին դասուելով, առաւել մէկ կէտ ստացաւ ընդհանուր աղիւսակին վրայ, Գ. դասակարգի աւարտական մրցաշարքի վերջին փուլին դեղին եւ կարմիր նուազագոյն քարտեր ստացած ըլլալուն պատճառով,  Շար...

2020-05-29 |

1912-Ի ՍԹՈՔՀՈԼՄԻ ԽԱՂԵՐՈՒՄ ՎԱԶՈՐԴ ՎԱՀՐԱՄ ՓԱՓԱԶԵԱՆԸ ԳԻՏԱԿՑԱԲԱՐ ՊԱՐՏՈՒԵԼ Է, ՈՐՊԷՍԶԻ ՉԾԱԾԱՆՈՒԻ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԴՐՕՇԸ

 

Լրացաւ Հայոց Եղեռնի 105-րդ տարելիցը: Զոհերի թւում եղել են նաեւ բազմաթիւ մարզիկներ, այդ թւում Շաւարշ Քրիսեանը։ Նա համահայկական խաղերի նախագծի, Հ.Մ.Ը.Մ. մարզական միութեան եւ ֆութպոլի լիկայի ստեղծման հեղինակներից մէկն է եղել: Նրա եւ մարզիկներ Մկրտիչ Մկրեանի ու Վահրամ Փափազեանի մասին կարդում ենք ՀԱՕԿ-ի (Հայաստանի Ազգային Ողիմպիական  Շար...

2020-05-28 |

ՀԱՒԱՏԱՒՈՐ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆԻ ՄԸ՝ ԵՂԲ. ՊԵՐՃ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ

 

Սփիւռք, հայութիւն, հայկական կառոյցներ գոյութիւն պիտի չունենային առանց Պերճ Գրիգորեանի նման անձերու զոհաբերութեան, նուիրուածութեան:

Չենք կրնար Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յունաստանի պատմութիւնը մեր ապագայ սերունդին սորվեցնել, առանց անդրադառնալու եղբ. Պերճ Գրիգորեանին:

Եղբ. Պերճ Գրիգորեան ծնած էր 1928-ին, Կրետէ կղզիի Իրաքլիոյ քաղաքը, ուր ծնողքը 1922-ին Փոքր Ասիոյ Զմիւռնայէն հասած է գաղթական:

1929-ին ընտանեօք կը փոխադրուին Փիրէա, Գոքինիոյ  Շար...

2020-04-06 |

ԵՂԲ. ԿԱՐՕ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

 

Վերջերս ցաւով իմացանք մահուան լուրը Հ.Մ.Ը.Մ.Ի հալէպի ֆութպոլի մարզական կեանքի ծանօթ դէմքերէն եղբ. Կարօ Տէմիրճեանի՝ Փարլախ Կարոյի։ Մահը պատահած է Յունուար ամսուն, Մոնթեպելլոյի մէջ, Մ. Նահանգներ։

Անձնապէս եղբ. Կարոյին ծանօթացած եմ 1980-ական թուականներուն, երբ ան ստանձնած էր ֆութպոլի ներկայացուցչական խումբին պատասխանատուի պաշտօնը: Այդ ժամանակ խումբը նահանջած էր Բ. Դասակարգ եւ մեծ  Շար...

2020-04-06 |
Displaying 1 to 15 (of 30 articles)

Տարածենք