ԵՂԲԱՅՐ ԽԱԺԱԿ ՏԻԼՊԷՐԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սուրիոյ ընտանիքը 27 Հոկտեմբեր 2022-ին կորսնցուց իր վաստակաշատ եղբայրներէն, միութեան «Ծառայութեան» շքանշանակիր եւ երէց եղբայր Խաժակ Տիլպէրեանը:

Եղբ. Խաժակ ծնած էր Հալէպ, 1953-ին, միութենական ազգաշունչ ընտանիքի մը մէջ։ Նախնական կրթութիւնը ստացած է Ազգ. Զաւարեան վարժարանը, որմէ ետք ուղղուած է գործի ասպարէզ։ Դպրոցէն հեռանալը զինք հեռու չէ պահած ինքնազարգացման աշխատանքէն, Հ.Մ.Ը.Մ.  Շար...

2022-10-27 |

ՄԵՐ ԺԻՐԱՅՐՆ ԱԼ ԱՆԴԱՐՁ ԳՆԱՑ

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի նախկին Կեդրոնական Վարչութիւններու ամէնէն պատկառելի դէմքերէն մէկն ալ հեռացաւ մեզմէ:

Հ.Մ.Ը.Մ.ի պատմութեան յիշարժան դէմքերէն մէկն ալ ֆիզիքապէս շիջեցաւ: 

Հաւանաբար ձեզմէ շատերը առիթը ունեցած են ճանչնալու եղբայր Ժիրայրը:

Հաւանաբար ձեզմէ շատերը, յատկապէս Արեւմտեան Մ. Նահանգներ, անպայման տեղ մը, Հ.Մ.Ը.Մ.ի վերաբերող ձեռնարկի մը, բարեսիրական ճաշկերոյթի մը, համազգային հաւաքի մը, անմիջական ձեր կողքին զգացած էք  Շար...

2022-10-01 |

ՏԻՊԱՐ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆԻ ՄԸ ԿՈՐՈՒՍՏԸ (ԵՂԲ. ԺԻՐԱՅՐ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆԻ ՄԱՀՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ)

 

Եղբ. Ժիրայր Սարգիսեանի մահուան անհաւատալի գոյժը ստանալէ ետք, բազմիցս փորձեցի նստիլ համակարգիչիս առաջ, գրելու երախտանքի քանի մը խօսք մեր շատ սիրելի եղբօր մասին, սակայն յուզմունքս միշտ արգելք հանդիսացաւ ինծի։ Չէի հաւատար, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ի տիտաններէն մէկը ոչ եւս է։ Այո՛, չէի հաւատար, որովհետեւ դեռ 22 Յուլիս 2022-ին, համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 11-րդ մարզախաղերու բացման  Շար...

2022-10-01 |

ՏԻՊԱՐ ԿԵՐՊԱՐԴ ԵՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԵՑՈՒԱԾՔՆԵՐԴ ՄԻՇՏ ՊԻՏԻ ՄՆԱՆ ՄԵԶԻ ՀԵՏ

 

Դառն իրականութեան դէմ յանդիման, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը այս պահուս իր խոր վիշտը կը յայտնէ յանկարծակի ու վաղաժամ մահուան համար եղբ. Արմանտօ Թորգոմեանին, որ Սեպտեմբեր 2015-էն մինչեւ օրս մաս կը կազմէր միութեան գերագոյն մարմինին։

Եղբա՛յր Արմանտօ, անվերադարձ ճանապարհով մը մեկնեցար դէպի յաւիտենականութիւն, ինչ որ ծանրօրէն ազդեց մեր զգացումներուն եւ մտածումներուն վրայ:

Այսօր, այս  Շար...

2022-05-01 |

ՆՈՒԻՐԱԲԱՐ ԾԱՌԱՅԵՑ, ԲԱՐՁՐԱՑԱՒ ԵՒ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՑ

 

Սրտի խոր կսկիծով բոլորս հրաժեշտ կու տանք վեհանձն անձնաւորութեան մը՝ եղբ. Անդրանիկ Սիւլիւքճեանին, որ տիպար Հ.Մ.Ը.Մ.ականի, ախոյեան մարզիկի եւ նուիրեալ վարչականի իր օրինակով անմոռանալի անուն եւ անջնջելի յիշատակներ ձգեց իր ետին։

Եղբ. Անդրանիկ Սիւլիւքճեան բոլորիս ծանօթ էր իր նուիրուածութեամբ եւ օրինակելի վարքով: Ան ծնած է 1937-ին: Փոքր տարիքէն անդամակցած է Հայ  Շար...

2022-05-01 |

ՆՈՒԻՐՈՒՄԻ ԵՒ ԶՈՀԱԲԵՐՈՒԹԵԱՆ ՀՈՄԱՆԻՇԸ

 

Անուններ կան, որոնց դիմաց կարելի չէ յարգանքով եւ երկիւղածութեամբ կանգ չառնել։

Անուններ կան, որոնք պատմութիւն եւ վաստակ կը ներկայացնեն, յիշողութիւն եւ հպարտութիւն կը ներկայացնեն։

Եղբ. Արսէն Հէքիմեանի անունը կը պատկանի նմաններու շարքին, անոնց՝ որոնք պատմութիւն կերտեցին եւ օրին մէկն ալ իրենք պատմութիւն դարձան։

Եղբ. Արսէն Հէքիմեան ծնած էր Քըրքխան, Կիլիկիա, 1922-ին։ Ան իր  Շար...

2022-05-01 |

ՔՈՉԻՆ՝ ԵՂԲ. ԺԱԳ ՊՈՅԱՃԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

 

Պատանեկան օրերէս կը ճանչնամ Հ.Մ.Ը.Մ.ական եղբայր Ժագը (Յակոբ Պոյաճեանը), երբ արդէն ինք երիտասարդ էր։ Իսկ ո՜վ չէր ճանչնար զինք: Մեր մտերմութիւնը սակայն սկսաւ Յորդանանի մէջ, ուր 1973-էն սկսեալ շուրջ եօթը տարի պաշտօնավարեցի: Իր միութենական հարուստ վաստակին՝ կենսագրութեան չէ որ պիտի անդրադառնամ, այլ՝ իր գործունէութեան կարգ մը փուլերուն մասին անձնական վկայութիւնս  Շար...

2022-05-01 |

ԱԶՆՈՒՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԸ՝ ԵՂԲ. ԿԱՐՕ ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆ

 

Ինչքա՜ն արժէքաւոր եւ նուիրեալ եղբայրներ կորսնցուցինք վերջին տարիներուն։ Մէկ առ մէկ մեր գաղութէն հեռացան Օննիկ Շանկայեանը, Պերճ Գրիգորեանը, Յարութիւն Թագւորեանը, Թորոս Մաւուշեանը, Յարութիւն Ժամկոչեանը եւ դեռ քանի՜ անուններ…։

Տակաւին մեր ցաւը մեղմացած չըլլալով, ահա այս անգամ նոր, աւելի ուժգին հարուած մը կու գայ ճզմելու արդէն մեր ցաւոտ սիրտերը։

Ինչպէ՞ս հաշտուիլ եղբ. Կարօ  Շար...

2022-05-01 |

ԲԱԶՄԱԹԻՒ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐՈՒ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԸ՝ ԵՂԲ. ՄԱՆՈՒԷԼ ՀԱԼԼԱՃԵԱՆ

 

Հաւաքուած ենք մեր խոնարհումն ու յարգանքի տուրքը մատուցելու յիշատակին այն մարդուն, որ այսօր յաւէտ բաժնուած է մեզմէ, բայց իր ապրած կեանքով մեզի ձգած է հարուստ ժառանգութիւն։

Կեանքի մէջ կարեւոր մարդոց յաջողութիւնները ընդհանրապէս կ’ունենան դաստիարակիչ եւ ներշնչող ազդեցութիւն յաջորդող սերունդներու համար։ Ես այսօր եղբ. Մանուէլի բազմաթիւ նուաճումներէն պիտի առանձնացնեմ հետեւեալ երեքը._

Եղբայր Մանուէլ  Շար...

2022-05-01 |

ՀԱՒԱՏԱՒՈՐ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆԻ ՄԸ ԿՈՐՈՒՍՏԸ

 

Սրտի խոր կսկիծով բոլորս հրաժեշտ տուինք վեհանձն անձնաւորութեան մը՝ եղբ. Յարութ Մաւեանին, որ տիպար Հ.Մ.Ը.Մ.ականի, մարզիկի, սկաուտի եւ նուիրեալ ծառայողի մը օրինակը կը պարզէ:

Եղբ. Յարութ Մաւեանը բոլորիս ծանօթ է իր նուիրուածութեամբ եւ օրինակելի վարքով: Ան ծնած է 1939-ին, Հալէպի Տաուտիէ հայաշէն աւանը: Նախնական ուսումը ստացած է տեղւոյն Ազգային Վարդանեան վարժարանը:  Շար...

2022-05-01 |

ԵՂԲ. ՊԵՐՃ ԹԱՇՃԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

 

Անցնող ամիսներուն, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Մելպուռնի մասնաճիւղը կորսնցուց իր վաստակաշատ, հաւատաւոր եղբայրներէն Պերճ Թաշճեանը, որուն կեանքին 85 տարիներէն աւելի քան 60-ը անցաւ հայութեան եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ծառայութեան մէջ։

Եղբ. Պերճ Թաշճեան ծնած էր Արաբունար, Սուրիա, 1936-ին։ 23 տարեկանին, 1959-ին, ան տեղափոխուած է Աւստրալիա, Մելպուռն, իսկ կարճ ժամանակ մը ետք՝ Ատլէյտ, ուր ան ընտանիք կազմած  Շար...

2022-05-01 |

ԾԵՐԱՆԱԼ ՄԵՐԺՈՂ ՍԱՄՈՒԷԼ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆԸ

 

Մօտաւորապէս երկու տարի առաջ էր, 2020-ի սկիզբներուն: Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու Շրջանային վարչութիւնը որոշած էր յատուկ հանդիսութիւն մը կազմակերպել ի պատիւ Սամուէլ Մկրտիչեանին` անգամ մը եւս յարգանք մատուցելու վաստակաշատ նուիրեալին, գործնապէս ցոյց տալու, որ Սամուէլները չեն կրնար լուսանցքի վրայ ձգուիլ, քանի որ օր մը հրապարակային յարգանքի արժանացած են արդէն: Առաջարկ  Շար...

2022-05-01 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆԸ ՄԱՅՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՄԷՋ. 1918-1927 (Գ. ՄԱՍ)

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի պատմութեան նշանակալից ու անծանօթ մէկ հանգրուանին վրայ կարեւոր լոյս սփռող աշխատասիրութիւն մըն է ստորեւ տրուած պատմական ակնարկը, գրուած՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախկին անդամ եղբ. Յարութ Չէքիճեանի կողմէ։

Ակնարկը երրորդ մասն է երկար ուսումնասիրութեան մը, որ մաս առ մաս կը հրատարակուի «Մարզիկ»ի յաջորդական թիւերով։

Նիւթը կ’անդրադառնայ Ա. Հանրապետութեան եւ անոր յաջորդող շրջանին  Շար...

2021-04-14 |

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆԸ ՄԱՅՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՄԷՋ. 1918-1927 (Բ. ՄԱՍ)

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի պատմութեան նշանակալից ու անծանօթ մէկ հանգրուանին վրայ կարեւոր լոյս սփռող աշխատասիրութիւն մըն է ստորեւ տրուած պատմական եղբ. Յարութ Չէքիճեանի կողմէ։

Ակնարկը երկրորդ մասն է երկար ուսումնասիրութեան մը, որ մաս առ մաս կը հրատարակուի «Մարզիկ»ի յաջորդական թիւերով։

Նիւթը կ’անդրադառնայ Ա. Հանրապետութեան եւ անոր յաջորդող շրջանին Հայաստանի մէջ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ծաւալած գործունէութեան։ Այս մասին  Շար...

2020-11-29 |

ԴՈՒՆ ՉՏԵՍԱՐ, ԲԱՅՑ ՔՈՒ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԴ ՊԻՏԻ ՏԵՍՆԵՆ…

 

Գէո՛րգ, դուն լո՞ւրջ էիր։

Լուրջ, միւսներուն նման, դուն այդ ահեղ կռուի՞ն էիր:

Քեզի՞ ալ գտած, առած-տարած էին, թէ դուն վազած էիր:

Չէ՛, չէ՛, իմ գիտցած Գէորգս հոն պէտք չէր ըլլար:

Իմ ճանչցած Գէորգս շատ տեղ պիտի ըլլար, բայց ոչ՝ հոն:

Իմ գիտցած Գէորգիս համար խաղաղ կեանքն իսկ տաժանակիր կը թուէր:

Գէորգը իմ բաւական հին ծանօթս էր։  Շար...

2020-10-26 |
Displaying 1 to 15 (of 42 articles)

Տարածենք