Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտները Վարդանանց սերունդի ասպետական ոգիէն ներշնչուած, հինէն ի վեր Վարդանանքը յայտարարած են Հայ Սկաուտի Օր։

Այդ օրը պաշտօնապէս հաստատուած է Փետրուար 1982-ին, համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական խմբապետական առաջին համագումարին, Աթէնք։

Տարածենք