Հ.Մ.Ը.Մ.ի միջ-դիւանական խորհրդաժողովները ընթացք առած են 1985-ին։ Այնուհետեւ, չորս տարուան յաջորդականութեամբ, գումարուած են տասը խորհրդաժողովներ՝ հետեւեալ ձեւով.-

Ա. Խորհրդաժողով, 5-7 Ապրիլ 1985, Միլանօ, Իտալիա։

Բ. Խորհրդաժողով, 24-27 Մարտ 1989, Լոնտոն, Անգլիա։

Գ. Խորհրդաժողով, 13-16 Յուլիս 1993, Լաւալ, Գանատա։

Դ. Խորհրդաժողով, 26-28 Մարտ 1997, Փարիզ, Ֆրանսա։

Ե. Խորհրդաժողով, 13-15 Օգոստոս 2001, Պէյրութ, Լիբանան։

Զ. Խորհրդաժողով, 1-3 Օգոստոս 2005, Աթէնք, Յունաստան։

Է. Խորհրդաժողով, 9-11 Ապրիլ 2009, Փարիզ, Ֆրանսա։

Ը. Խորհրդաժողով, 29-31 Մարտ 2013, Նիկոսիա, Կիպրոս։

Թ. Խորհրդաժողով, 27-29 Հոկտեմբեր 2016, Նիկոսիա, Կիպրոս։

Ժ. Խորհրդաժողով, 11-12 Նոյեմբեր 2022, Պէյրութ, Լիբանան։

Տարածենք