ՇԱՒԱՐՇ ՔՐԻՍԵԱՆ

Born: 1886
Martyred: 1915

ՎԱՀԱՆ ՉԵՐԱԶ

Born: 1886
Martyred: 1927

ՍԱՀԱԿ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ

Born: 1899
Martyred: 1961

ՎԱՐԴԳԷՍ ՏԷՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

Born: 1928
Martyred: 1986

ԼԵՒՈՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Born: 1927
Martyred: 1986

ՆԵՐՍԷՍ ԽԻՒՏԱՎԵՐՏԵԱՆ

Born: 1956
Martyred: 1986

ՍԱՐԳԻՍ ԱԶՆԱՒՈՐԵԱՆ

Born: 1924
Martyred: 1985

ԶԱՒԷՆ ԹԱՇՃԵԱՆ

Born: 1944
Martyred: 1986

ՊԵՏԻԿ ԻՆՃԷԵԱՆ

Born: 1950
Martyred: 1976

ՎԱՐԴԱՆ ԲԱԽՇԵԱՆ

Born: 1965
Martyred: 1991

ՎԱՉԷ ՌՈՍՏՈՄԵԱՆ

Born: 1961
Martyred: 1991

ՎԻԳԷՆ ԶԱՔԱՐԵԱՆ

Born: 1969
Martyred: 1992

ՅԱԿՈԲ ԱՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆ

Born: ----
Martyred: 1996

ՍԻՄՈՆ ԵԱՀՆԻԵԱՆ

Born: 1962
Martyred: 1983

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԱՐԵԱՆ ՏՈՒՐՔԸ ՍՈՒՐԻՈՅ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ

Born:
Martyred: 2020

ՄՈՍԻԿ ՍԵՔԼԵՄԵԱՆ

Born: 1992
Martyred: 2020

ՅԱԿՈԲ ԱՍՏԱՐՃԵԱՆ

Born: 1991
Martyred: 2020

ՅԱՐՈՒԹ ԲԱՆՈՅԵԱՆ

Born: 1976
Martyred: 2020

ԳԷՈՐԳ ՀԱՃԵԱՆ

Born: 1971
Martyred: 2020

ԱՐՄԷՆ ԱՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆ

Born: 2001
Martyred: 2020

ԱՐՏԱԿ ԻՇԽԱՆԵԱՆ

Born: 1993
Martyred: 2020

ԳՐԻԳՈՐ ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Born: 2001
Martyred: 2020

ԷՐԻԿ ԳԱԼՍՏԵԱՆ

Born: 2001
Martyred: 2020

ՀԱՅԿ ԴԵՐԻԿԼԵԱՆ

Born:
Martyred:

ԱՐՏԱԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

Born:
Martyred:

Տարածենք