1989.- 70 տարուան խափանումէ ետք, Հ.Մ.Ը.Մ.ի բջիջները կը գործեն Երեւանի մէջ։ 1990-1991.- Հ.Մ.Ը.Մ.Ի մասնաճիւղեր կը ստեղծուին Հայաստանի զանազան շրջաններուն մէջ։

1991, Ապրիլ.- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հայաստանի շրջանը կը մասնակցի Միութեան Ե. Պատգամաւորական ժողովին։ Հայաստանէն եղբ. Վարդան Բախշեան կþընտրուի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ։

1991, ամառ.- Պէյրութի մէջ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը նախնական կապեր կը հաստատէ Հ. Ս. Շարժումի քարտուղար տոքթ. Ժագ Մորէոնի հետ՝ Հ. Ս. Շարժումի անդամակցութեան համար։

1992.- Կը պատրաստուի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հայաստանի սկաուտութեան կանոնագրութիւնը եւ Միութեան Ծրագիր-Կանոնագիրին հետ կը յղուի Հ. Ս. Շարժումի Բիւրոյին։

1993.- Հ. Ս. Շարժումի Բիւրոյին կը ներկայացուի Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտութեան կանոնագրութիւնը, որ կարգ մը պատշաճեցումներէ ետք կþընդունուի, սակայն հարց կը ստեղծէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի անունը, որ երկրի մը սկաուտութեան անունը ըլլալու փոխարէն՝ Միութեան մը սկաուտութեան անունը կը ներկայացնէր։ .- Նոյն շրջանին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը իր ճիգերը կը բազմապատկէ՝ Հ. Ս. Շարժումի Բիւրոյին մօտ, Հայաստանի եւ Փարիզի իր ներկայացուցիչներուն ճամբով։

1994.- Հ. Ս. Շարժումի Ա. Պ. Հասարակապետութեան երկիրներու գրասենեակի տնօրէն Ալեքսանտր Պոնտար ներկայ կը գտնուի համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Ե. Ընդհանուր բանակումին բացումին, Բիւրական։

1995, Ապրիլ.- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Զ. Պատգամաւորական Ժողովը կþորոշէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հայաստանի սկաուտութիւն կոչել Հայաստանի Ազգային Սկաուտական Կազմակերպութիւն (Հ.Ա.Ս.Կ.) եւ թափ տալ Հ. Ս. Շարժումի անդամակցութեան անոր ճիգերուն։

1995, Մայիս 29.- Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հայաստանի սկաուտութիւնը արդարադատութեան նախարարութեան մօտ կþարձանագրուի Հայաստանի Ազգային Սկաուտական Կազմակերպութիւն (Հ.Ա.Ս.Կ.) անունով։

1995, Օգոստոս.- Հ.Ա.Ս.Կ.ի 10 սկաուտներ կը մասնակցին Հ.Ս. Շարժումի 18-րդ բանակումին, Հոլանտա։

1995, Հոկտեմբեր.- Հայաստան կþայցելէ եւ պետական դէմքերու հետ խորհրդակցական հանդիպումներ կþունենայ Հ. Ա. Շարժումի եւրոպական բաժանմունքի պատասխանատու Ժան Քասինիօ։

1996, Յունիս 23.- Ա.Պ.Հ.ի երկիրներու առաջին բանակումին, Ծաղկաձոր, Ֆրանսայի «Հայ Արիներ» կազմակերպութեան ներկայացուցիչը Հ.Ա.Ս.Կ.ին կը փոխանցէ համաշխարհային սկաուտութեան մօտ հայ սկաուտութեան ներկայացուցչութեան ջահը։

1996, Օգոստոս.- Հ.Ա.Ս.Կ.ի ներկայացուցիչը կը մասնակցի ասիական երկիրներու սկաուտական բանակումին եւ երիտասարդական խորհրդաժողովին, Հարաւային Քորէա։

1997, Ապրիլ 17.- Հ.Ս. Շարժումի Բիւրոն պաշտօնապէս կþընդունի Հ.Ա.Ս.Կ.ի անդամակցութիւնը իր Շարժումին։

1997, Սեպտեմբեր.- Հ.Ա.Ս.Կ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ եղբ. Յարութ Յարութիւնեան Ժընեւի մէջ խորհրդակցական հանդիպումներ կþունենայ Հ.Ս.Շարժումի Բիւրոյի անդամներուն հետ։

1998, Յունուար.- Հ.Ս. Շարժումի եւրօ-ասիական բաժանմունքի հիմնադիր ժողովին առ ի պատրաստութիւն, Հայաստան կþայցելեն Ժան Քասինիօ եւ Ալեքսանտր Պոնտար։

1998, Ապրիլ 22/23.- Երեւանի մէջ կը գումարուի սկաուտական եւրօ-ասիական բաժանմունքին հիմնադիր ժողովը։ Հ.Ա.Ս.Կ.ի ատենապետ եղբ. Յարութ Յարութիւնեան կþընտրուի բաժանմունքի նախագահ։

1998 Դեկտ. 23 -1999 Յունուար 17.- Հ.Ա.Ս.Կ.ի 3 սկաուտներ կը մասնակցին Հ.Ս.Շարժումի 19-րդ բանակումին, Չիլի։

1998, Յուլիս 19.- Ալեքսանտր Պոնտար կþայցելէ համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական Զ. ընդհանուր բանակում, Աղաւնաձոր։

1999, Յուլիս 26.- Հ. Ս. Շարժումի 35-րդ համագումարը Հ.Ա.Ս.Կ.ին կը շնորհէ Շարժումին անդամակցութեան պաշտօնական վկայականը։

Տարածենք