ԺԻՐԱՅՐ ՊՈՅԱՃԵԱՆ

ԺԻՐԱՅՐ ՊՈՅԱՃԵԱՆ

ԺԻՐԱՅՐ ՊՈՅԱՃԵԱՆ

Եղբ. Ժիրայր Պոյաճեան ծնած է 22 Հոկտեմբեր 1946-ին, Հալէպ։ 1966-ին ան կը փոխադրուի Պէյրութ եւ Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանէն կը ստանայ փիլիսոփայութեան Մագիստրոսի աստիճան։ 1976-ին ան կը հաստատուի Արեւմտեան Մ. Նահանգներ, դառնալով շրջանի հաւատաւոր անդամներէն։ 1979-ին եղբ. Ժիրայր կը հանդիսանայ Սան Ֆեռնանտա Հովիտի «Մասիս» մասնաճիւղի հիմնադիրներէն։ 1980-1986, ան մաս կը կազմէ Արեւմտեան Մ. Նահանգներու Շրջանային Վարչութեան, վերջին երկու տարին վարելով անոր ատենապետութիւնը։ 1987-էն մինչեւ իր անժամանակ մահը՝ 17 Հոկտեմբեր 1991, ան մաս կը կազմէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան։ 1989-ին, Նաւասարդեան 14-րդ մարզախաղերուն, եղբ. Ժիրայր կը հռչակուի տարուան «Տիպար Հ.Մ.Ը.Մ.ական»ը։

Տարածենք