The Youth Newsletter-ը, Երիտասարդական Լրագիրը, միացեալ հրատարակութիւնն է Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւելեան Մ. Նահանգներու շրջանին եւ Հ.Յ.Դ. Հայ Երիտասարդաց Միութեան։ Թերթը կը հրապարակուի ելեկտրոնային ձեւով, անգլերէնով եւ 6 էջով։

2016-ին հրապարակուած են The Youth Newsletter-ի չորս թիւեր.- Մարտին (Ա. տարի թիւ 1), Ապրիլին (Ա. տարի թիւ 2), Մայիսին (Ա. տարի թիւ 3), Ամրան (Ա. տարի թիւ 4), Աշնան (Ա. տարի, թիւ 5)։

2017-ին հրապարակուած է չորս թիւ.- Յունուարին (Բ. տարի թիւ 1), Փետրուարին (Բ. տարի թիւ 2), Մարտին (Բ. տարի թիւ 3) եւ Ապրիլին (Բ. տարի թիւ 4)։

Ստորեւ՝ The Youth Newsletter-ի թիւեր։