Շուշանածաղիկը միջազգային սկաուտութեան նշանն է։ Շուշանածաղիկին վերի երեք թեւերը կը ներկայացնեն սկաուտական երդումին երեք գլխաւոր մասերը, անոնց վրայի երկու աստղերը՝ սկաուտին փայլուն աչքերը, որոնք միշտ արթուն են։

Շուշանածաղիկին վարի երկու կողմնակի թեւերը կը ներկայացնեն սկաուտին ժպտուն դէմքը, իսկ կեդրոնը՝ սկաուտին լեզուն, որ միշտ ճշմարիտը կը խօսի։

 

Տարածենք