ՄԵՐ ՊԱՐՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ՝ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՍԵՄԻՆ

 

Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութիւնը ահաւասիկ ճակատաբաց կանգնած է պատմութեան շառաւիղին ,այսօրե կոչուած բարձունքին վրայ:

Ան հպարտ է իր անձնուէր միութենականներու փաղանգի 100-ամեայ նուաճումներով:

Հպարտ է՝ հայրենիքի եւ աշխարհասփիւռ 107 մասնաճիւղերու վարչութիւններու եւ անդամներու ծով իրագործումներով:

Հպարտ է՝ միութեան հիմնադիրներու երազը իրականացնող կարգապահ սկաուտներով եւ խմբապետներով:

Հպարտ է՝ մրցանիշեր արձանագրող մարզիկներու բաժակներու եւ մետալներու հաւաքածոներով:

Եւ  Շար...

ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿ. ԵՂԲ. ՍԱՐԳԻՍ ԵՒ ԱԼԻՍ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆՆԵՐ ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 10-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ՊԱՏՈՒՈՅ ՆԱԽԱԳԱՀ

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը մեծ ուրախութեամբ կը տեղեկացնէ, որ համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 10-րդ մարզախաղերու պատուոյ նախագահութիւնը ստանձնած են Աւստրալիայէն տէր եւ տիկ. եղբ. Սարգիս եւ Ալիս Տէր Պետրոսեանները։

Սարգիս եւ Ալիս Տէր Պետրոսեան ամոլը ծանօթ ու ճանչցուած անուն մըն է Հ.Մ.Ը.Մ.ի աշխարհասփիւռ ընտանիքին ու յատկապէս Հ.Մ.Ը.Մ.ի Աւստրալիոյ շրջանին համար։

Եղբ. Սարգիս Տէր Պետրոսեան Հ.Մ.Ը.Մ.ի  Շար...

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 10-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐ 20 ՅՈՒԼԻՍԷՆ 29 ՅՈՒԼԻՍ 2017, ԵՐԵՒԱՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ

 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախաձեռնութեամբ տեղի ունեցող համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական մարզախաղերը սպասուած եւ միշտ յաջողութեամբ պսակուած աւանդութիւն մըն են միութեան պատմութեան մէջ, ուր հարիւրաւոր Հ.Մ.Ը.Մ.ականներ, աշխարհի չորս ծագերէն, կը մէկտեղուին մրցելու, բարեկամանալու եւ իրենց հայկականութիւնը զօրացնելու համար։ Մարզախաղերը տեղի կ՚ունենան չորս տարին անգամ մը, Հ.Մ.Ը.Մ.ի մասնաճիւղ ունեցող երկիրի մը մէջ։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 99-ամեայ պատմութեան մէջ  Շար...

ՄԱՄԼՈՅ ԱՍՈՒԼԻՍՈՎ ՄԸ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ ԱԶԴԱՆՇԱՆԸ ԿՈՒ ՏԱՅ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՒՆ

 

2018-ը կը նշէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադրութեան 100-ամեակը: Այս առիթով, Չորեքշաբթի, 8 Փետրուար 2017-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան կեդրոնատեղիին մէջ տեղի ունեցաւ մամլոյ ասուլիս մը, ուր ազդանշանը տրուեցաւ միութեան 100-ամեակի ձեռնարկներուն: Ասուլիսին ներկայ եղան Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան, անդամներ՝ եղբայրներ Րաֆֆի Կէվօղլանեան, Վաչէ Նաճարեան, Իշխան Եղիայեան, «Ազդակ» օրաթերթի, «Վանայ ձայն»  Շար...

Displaying 1 to 10 (of 100 posts)