Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 9-րդ մարզախաղերէն սկսեալ, սովորութիւն դարձաւ մարզախաղերու աւարտին ընտրել իւրաքանչիւր մարզաձեւի լաւագոյն մարզիկն ու մարզիկուհին։
Ստորեւ՝ 9-րդ (2013) եւ 10-րդ (2017) մարզախաղերու լաւագոյն մարզիկ-մարզիկուհիներուն անուանացանկը։
ՖՈՒԹՊՈԼ
2013- Խաժակ Սինանեան (Ֆրանսա)
2017-Տիրան Պէպէքեան (Արեւմտ. Մ.Ն.)
2022-Անտրէու Սինանի (Արեւմտ. Մ.Ն.)

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ / ԵՐԷՑ ՏՂԱՔ
2013- Նարպէյ Աբրահամեան (Արեւմտ. Մ.Ն.)
2017- Արամ Թարզիպաշեան (Արեւմտ. Մ.Ն.)
2022- Գէորգ Յարութի (Արեւմտ. Մ.Ն.)

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ / ԿՐՏՍԵՐ ՏՂԱՔ
2013- Թէօ Դաւիթեան (Արեւմտ. Մ.Ն.)
2017- Ալէքս Իսկէնտէրեան (Արեւմտ. Մ.Ն.)

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ / ԵՐԷՑ ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2013- Կասիա Սարգիս (Արեւմտ. Մ.Ն.)
2017- Սոֆիա Տէմիրճեան (Հայաստան)
2022- Փաթիլ Ասատուրեան (Լիբանան)

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ / ԿՐՏՍԵՐ ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2013- Շարիս Ղազէր (Արեւմտ. Մ.Ն.)
2017- Ալին Օհաննէսեան (Արեւմտ. Մ.Ն.)

ՎՈԼԻՊՈԼ / ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2013- Ժենիա Յովհաննիսեան (Հայաստան)
2017- Անի Ստեփանեան (Հայաստան)
2022- Տայանա Խաչատրեան (Արցախ)

ՓԻՆԿ-ՓՈՆԿ / ՏՂԱՔ
2013- Միսաք Պոյաճեան (Լիբանան)
2022- Հրակ Կիւրինլեան (Լիբանան)

ՓԻՆԿ-ՓՈՆԿ / ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2013- Դուին Մունջօղլեան (Լիբանան)
2017- Լարա Քէչէպաշեան (Լիբանան)

ԹԵՆԻՍ / ՏՂԱՔ
2013- Վահագն Թոնաքանեան (Գանատա)
2017- Էտմոն Այնէճեան (Կիպրոս)
2022- Արմէն Եղիայեան (Լիբանան)

ԹԵՆԻՍ / ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2013- Դալար Մազլումեան (Գահիրէ)

ՃԱՏՐԱԿ / ՏՂԱՔ
2013- Նարեկ Նաճարեան (Լիբանան)
2017- Հրաչեայ Վարդանեան (Հայաստան)
2022- Արշիլ Առաքելեան (Հայաստան)

ԱԹԼԷԹ / ՏՂԱՔ
2013- Սերժ Կէօքճեան (Լիբանան)
2017- Սերժ Չոլաքեան (Լիբանան)

ԱԹԼԷԹ / ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2013- Լոռի Թաշճեան (Լիբանան)
2017- Լոռի Թաշճեան (Լիբանան)
2022- Լէա Պուտագեան (Լիբանան)

ԼՈՂ / ՏՂԱՔ
2013- Փիթըր Մանուշակեան (Արեւմտ. Մ.Ն.)
2017- Սեւան Ղարապէյքի (Հ.Մ.Ա.Կ.)

ԼՈՂ / ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2013- Սերլի Մուշեղեան (Սուրիա)
2017- Մարի Սոմաքեան (Կիպրոս)
2022- Զարինէ Համամճեան (Հայաստան)

ՖՈՒԹՍԱԼ / ՏՂԱՔ
2017- Աւօ Տոմպուրեան (Լիբանան)
2022- Տանթէ Թոսունեան (Հարաւային Ամերիկա)

ՖՈՒԹՍԱԼ / ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2017- Պայծառ Ասատրեան (Հայաստան)
2022- Մարիամ Պետրոսեան (Հայաստան)

ԾՈՎԱՓՆԵԱՅ ՎՈԼԻՊՈԼ
2022- Օֆելիա Մաթոսեան (Հայաստան)

3x3 ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ / ՏՂԱՔ
2022- Վարագ Քէօշէեան (Լիբանան)

3x3 ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ / ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2022- Արիանա Ամիրխան (Աւստրալիա)

ՏԻՊԱՐ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ
2013- Անդրանիկ Բանոյեան (Աւստրալիա)
2017- Քուինթ Քեմնից (Արեւմտ. Մ.Ն.)
2022- Կարէն Չարլասարեան (Աւստրալիա)

ՏԻՊԱՐ ՄԱՐԶԻՉ
2022- Հէրի Շիրիքճեան (Արեւմտ. Մ.Ն.)

ՏԻՊԱՐ ՇՐՋԱՆ
2017- Գանատա
2022- Թիֆլիս