ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ / ՏՂԱՔ
1981- Արեւմտեան Մ.Ն.
1990- Սուրիա
1997- Արեւմտեան Մ.Ն.
2005- Արեւմտեան Մ.Ն.
2009- Արեւմտեան Մ.Ն.
2013- Արեւմտեան Մ.Ն.
2017- Արեւմտեան Մ.Ն.

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ / ԿՐՏՍԵՐ ՏՂԱՔ
2017-Արեւմտեան Մ.Ն.

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ / ԱՂՋԻԿՆԵՐ
1981- Լիբանան
1997- Արեւմտեան Մ.Ն.
2005- Արեւմտեան Մ.Ն.
2009- Թեհրանի Հ.Մ.Ա.Կ.
2013- Արեւմտեան Մ.Ն.
2017- Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ / ԿՐՏՍԵՐ ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2013- Արեւմտեան Մ.Ն.
2017- Արեւմտեան Մ.Ն.

ՖՈՒԹՊՈԼ
1985- Արեւմտեան Մ.Ն.
1993- Արեւմտեան Մ.Ն.
2001- Սուրիա
2009- Արեւմտեան Մ.Ն.
2013- Հ.Մ.Ը.Մ.-Ֆրանս
2017- Լիբանան

ՖՈՒԹՊՈԼ / ԿՐՏՍԵՐ ՏՂԱՔ
2017- Արեւմտեան Մ.Ն.

ՎՈԼԻՊՈԼ / ՏՂԱՔ
1997- Արեւմտեան Մ. Ն.
2005- Յունաստան
2013- Հայաստան

ՎՈԼԻՊՈԼ / ԱՂՋԻԿՆԵՐ
1997- Արեւմտեան Մ.Ն.
2005- Հարաւային Ամերիկա
2013- Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.
2017- Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.

ԱԹԼԷԹ / ՏՂԱՔ
2001- Արեւելեան Մ.Ն.
2013- Լիբանան
2017- Լիբանան

ԱԹԼԷԹ / ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2001-Լիբանան
2013- Լիբանան
2017- Լիբանան

ՓԻՆԿ-ՓՈՆԿ / ՏՂԱՔ
2001- Ռազմիկ Շեմմեսեան (Լիբանան)
2009- Ռոպէրթ Շահնազարի (Արեւմտեան Մ. Ն.)
2013- Միսաք Պոյաճեան (Լիբանան)
2017- Աւօ Մուջօղլեան (Լիբանան)

ՓԻՆԿ-ՓՈՆԿ / ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2001- Լիզա Պարիկեան (Լիբանան)
2009- Լիանա Մելիքեան (Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.)
2013- Դուին Մունջօղլեան (Լիբանան)
2017- Լարա Քէչէպաշեան (Լիբանան)

ՓԻՆԿ-ՓՈՆԿ / ԶՈՅԳ ՏՂԱՔ
2017- Հրաչ Ջաւատեան եւ Էրիք Շահնազարի (Արեւմտեան Մ.Ն.)

ԼՈՂ / ՏՂԱՔ
2005- Արեւելեան Մ.Ն.
2009- Արեւմտեան Մ.Ն.
2013- Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.
2017-Թեհրանի Հ.Մ.Ա.Կ.

ԼՈՂ / ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2005- Արեւելեան Մ.Ն.
2009- Արեւմտեան Մ.Ն.
2013- Թեհրանի Հ.Մ.Ա.Կ.
2017- Կիպրոս

ՃԱՏՐԱԿ / ՏՂԱՔ
2009- Դաւիթ Պուռնազեան (Հայաստան)
2013- Նարեկ Նաճարեան (Լիբանան)
2017- Հրաչեայ Վարդանեան (Հայաստան)

ՃԱՏՐԱԿ / ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2009- Անահիտ Դանիէլեան (Հայաստան)
2013- Շողեր Կովալսկայա (Հայաստան)

ԹԵՆԻՍ / ՏՂԱՔ
2013- Վահագն Թոնաքանեան (Գանատա)
2017- Էտմոն Այնէճեան (Կիպրոս)

ԹԵՆԻՍ / ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2013- Դալար Մազլումեան
2017- Անժելինա Մկրտչեան (Արեւմտ. Մ.Ն.)

ՖՈՒԹՍԱԼ / ՏՂԱՔ
2017- Լիբանան

ՖՈՒԹՍԱԼ / ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2017- Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.