ՅԱԿՈԲ ԱՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆ

ՅԱԿՈԲ ԱՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆ

ՅԱԿՈԲ ԱՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆ

Ժիր, կենսունակ եւ վեհ կեցուածքով եղբ. Յակոբ Առուստամեան 18 տարեկանին նահատակուեցաւ 18 Դեկտեմբեր 1996-ին, Արցախի մէջ զինուորական պարտքը կատարած պահուն։

Եղբ. Յակոբ Չարենցաւանի մասնաճիւղին խմբապետն էր։ Ան Հ.Մ.Ը.Մ.ին անդամակցած է Հայաստանի մէջ սկաուտութեան վերընձիւղման առաջին օրերուն։ 1996-ի գարնան մեկնած է բանակ եւ զինուորական իր ծառայութիւնը կատարած է Արցախի մէջ։ Ան իր հրամանատարներուն սիրելին էր։ Սկաուտութիւնը մեծ դեր ունեցած է իր կեանքին մէջ։ Փորձառու սկաուտը բանակին մէջ լաւագոյն զինուորներէն էր։

Տարածենք