Հ.Մ.Ը.Մ.ի համագաղութային կառոյցին ստեղծումէն ի վեր՝ 1974-էն ասդին գումարուած են 11 Պատգամաւորական Ընդհանուր Ժողովներ, որոնց ներկայացուցած մասնաճիւղերու թուական պատկերները խօսուն ապացոյցը կու տան միութեան տեւական հզօրացման եւ տարածման։

Ստորեւ՝ յաջորդական Պատգամաւորական Ընդհանուր Ժողովները իրենց թուականներով, գումարման վայրերով եւ ներկայացուցած մասնաճիւղերու թիւերով։

Ա. Պատգամաւորական Ժողով (Պէյրութ, 13-15 Դեկտեմբեր 1974) -28 մասնաճիւղ։

Բ. Պատգամաւորական Ժողով (Նիկոսիա, 6-8 Ապրիլ 1979) - 46 մասնաճիւղ։

Գ. Պատգամաւորական Ժողով (Աթէնք, 14-17 Ապրիլ 1983) - 55 մասնաճիւղ։

Դ. Պատգամաւորական Ժողով (Աթէնք, 17-20 Ապրիլ 1987) - 57 մասնաճիւղ։

Ե. Պատգամաւորական Ժողով (Աթէնք, 29 Մարտ -3 Ապրիլ 1991) - 62 մասնաճիւղ։ Ժողովին առաջին անգամ ըլլալով կը մասնակցին Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հայաստանի կազմակերպութեան ներկայացուցիչները։

Զ. Պատգամաւորական Ժողով (Պէյրութ, 11-17 Ապրիլ 1995) - 83 մասնաճիւղ։

Է. Պատգամաւորական Ժողով (Պէյրութ, 31 Մարտ - 5 Ապրիլ 1999) - 87 մասնաճիւղ։

Ը. Պատգամաւորական Ժողով (Ծաղկաձոր, 4-7 Յունիս 2003) - 90 մասնաճիւղ։

Թ. Պատգամաւորական Ժողով (Ծաղկաձոր, 19-23 Սեպտեմբեր 2007) - 99 մասնաճիւղ։

Ժ. Պատգամաւորական Ընդհանուր Ժողով (Ծաղկաձոր, 5-10 Սեպտեմբեր 2011) - 102 մասնաճիւղ։

ԺԱ. Պատգամաւորական Ընդհանուր Ժողով (Աղուերան, 7-11 Սեպտեմբեր 2015) 104 մասնաճիւղ։

ԺԲ. Պատգամաւորական Ընդհանուր Ժողով (Ծաղկաձոր, 14-19 Հոկտեմբեր 2019) 114 մասնաճիւղեր եւ միաւորներ։

ԺԳ. Պատգամաւորական Ընդհանուր Ժողով (Ծաղկաձոր, 2-7 Հոկտեմբեր 2023) 117 մասնաճիւղեր եւ միաւորներ։

Տարածենք