ԼԵՒՈՆ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

ԼԵՒՈՆ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

ԼԵՒՈՆ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Եղբայրը Գրիգոր Յակոբեանի։ Անդամ «Տորք»ի։ Աշխատած է եղբօրը հետ ու ջերմօրէն փարած է հայ մարմնակրթական շարժումին։ Ինք եւս ո՛չ ժամանակ, ո՛չ եռանդ եւ ոչ ալ նիւթական խնայած է։ Անդամ էր Հ.Մ.Ը.Մ.ի աթլեթիզմի կեդրոնական յանձնախումբին։ Լաւ լողորդ էր։ Եղած է ազգային վարժարաններու մարզանքի ուսուցիչ։

Տարածենք