ՖՈՒԹՊՈԼ
1985- Արեւմտեան Մ. Նահանգներ
1993- Արեւմտեան Մ. Նահանգներ
2001- Սուրիա
2009- Արեւմտեան Մ. Նահանգներ
2013- Ֆրանսա

ՎՈԼԻՊՈԼ ՏՂԱՔ
1997- Արեւմտեան Մ.Ն.
2005- Յունաստան

ՎՈԼԻՊՈԼ ԱՂՋԻԿՆԵՐ
1997- Արեւմտեան Մ. Ն.
2005- Հարաւային Ամերիկա
2013- Հայաստան

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ ՏՂԱՔ
1981- Արեւմտեան Մ.Ն.
1990- Սուրիա
1997- Արեւմտեան Մ.Ն.
2005- Արեւմտեան Մ.Ն.
2009- Արեւմտեան Մ.Ն.
2013- Արեւմտեան Մ.Ն.

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ ԱՂՋԻԿՆԵՐ
1981- Լիբանան
1997- Արեւմտեան Մ.Ն.
2005- Արեւմտեան Մ.Ն.
2009- Թեհրանի Հ.Մ.Ա.Կ.
2013- Արեւմտեան Մ.Ն.

ՊԱՍՔԵԹՊՈԼ ԿՐՏՍԵՐ ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2013- Արեւմտեան Մ.Ն.

ԹԵՆԻՍ ՏՂԱՔ
2013- Վահագն Թոնաքանեան (Գանատա)

ԹԵՆԻՍ ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2013- Դալար Մազլումեան (Գահիրէ)

ՃԱՏՐԱԿ ՏՂԱՔ
2009- Դաւիթ Պուռնազեան (Հայաստան)
2013- Նարեկ Նաճարեան (Լիբանան)

ՃԱՏՐԱԿ ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2009- Անահիտ Դանիէլեան (Հայաստան)
2013- Շողեր Կովալսկայա (Հայաստան)

ՓԻՆԿ-ՓՈՆԿ ՏՂԱՔ
2001- Ռազմիկ Շէմմէմեան (Լիբանան)
2013- Միսաք Պոյաճեան (Լիբանան)

ՓԻՆԿ-ՓՈՆԿ ԱՂՋԻԿՆԵՐ
2001- Լիզա Պարիկեան (Լիբանան)
2013- Դուին Մունջօղլեան (Լիբանան)

ԼՈՂ ՏՂԱՔ (Ընդհանուր արդիւնքներու հիմամբ)
2005- Արեւելեան Մ.Ն.
2009- Արեւմտեան Մ.Ն.
2013- Հայաստան

ԼՈՂ ԱՂՋԻԿՆԵՐ (Ընդհանուր արդիւնքներու հիմամբ)
2005- Արեւելեան Մ.Ն.
2009- Արեւմտեան Մ.Ն.
2013- Իրանի Հ.Մ.Ա.Կ.

ԱԹԼԵԹԻԶՄ ՏՂԱՔ (Ընդհանուր արդիւնքներու հիմամբ)
2001- Արեւելեան Մ.Ն.
2013- Լիբանան

ԱԹԼԵԹԻԶՄ ԱՂՋԻԿՆԵՐ (Ընդհանուր արդիւնքներու հիմամբ)
2001- Լիբանան
2013- Լիբանան

Տարածենք