Խօսք՝ Ներսեհ Լիպարեանի,

Երաժշտ. Վահրամ Էմմիեանի,

Կատարում՝ Գառնիկ Սարգիսեանի։

Կամաւորներու սերունդներ անվախ,

Մեսրոպեան ուխտի հսկիչներ խիզախ։

Յետնորդ Հայկի եւ չարքաշ որդիք,

Դարեկան, մատղաշ Հ.Մ.Ը.Մ.ի։

 

Կրկն. Հ.Մ.Ը.Մ., օ՛ն, յառա՜ջ,

Կը մնաս միշտ պատրաստ։

«Բարձրացի՛ր-բարձրացուր»,

Պատգամդ է ամէնուր։

 

Սկաուտներ ինչպէս հայ բանակ,

Հողմերու նման բնութեան զաւակ։

Մարզական խումբեր փառքով պանծալի,

Միշտ արագ, հեռու, բարձր իտէալի։

 

Կրկն. Հ.Մ.Ը.Մ., օ՛ն, յառա՜ջ,

Կը մնաս միշտ պատրաստ։

«Բարձրացի՛ր-բարձրացո՛ւր»,

Պատգամդ է ամէնուր։

Տարածենք