Կամաւորներու սերունդներ անվախ,

Մեսրոպեան ուխտի հսկիչներ խիզախ։

Յետնորդ Հայկի եւ չարքաշ որդիք,

Դարեկան, մատղաշ Հ.Մ.Ը.Մ.ի։

 

Կրկն. Հ.Մ.Ը.Մ., օ՛ն, յառա՜ջ,

Կը մնաս միշտ պատրաստ։

«Բարձրացի՛ր-բարձրացուր»,

Պատգամդ է ամէնուր։

 

Սկաուտներ ինչպէս հայ բանակ,

Հողմերու նման բնութեան զաւակ։

Մարզական խումբեր փառքով պանծալի,

Միշտ արագ, հեռու, բարձր իտէալի։

 

Կրկն. Հ.Մ.Ը.Մ., օ՛ն, յառա՜ջ,

Կը մնաս միշտ պատրաստ։

«Բարձրացի՛ր-բարձրացո՛ւր»,

Պատգամդ է ամէնուր։

 

Խօսք՝ Ներսեհ Լիպարեանի,

Երաժշտ. Վահրամ Էմմիեանի,

Կատարում՝ Գառնիկ Սարգիսեանի։----

Տարածենք