ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԵՒ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԵՐԻ 272 ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐ ԵՒՍ ԴԱՐՁԱՆ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.Ի ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐ

 

 Կորոնա վիրուսի դէմ պայքարին ուղղուած միջոցառումն»րի շարքում Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Երիտասարդական« «Նիկոլ Աղբալ»ան» Ուսանողական Միութիւնն»րի »ւ Հ.Յ.Դ. Հայաստանի մարզային կառոյցն»րի կողմից շարունակւում է սոցիալական աջակցութ»ան ծրագիրը« որի շրջանակն»րում Մայիսի 28-ին Հ.Հ. Գ»ղարքունիքի »ւ Վայոց Ձորի մարզ»րի մի շարք բնակավայր»րի 272 ընտանիքն»րի տրամադրու»ցին մ»ծաքանակ պար»նամթ»րք« մաքրման« ախտահանիչ »ւ այլ պարագան»ր:

Ծրագիրն իրականացու»լ է Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութ»ան (Հ.Մ.Ը.Մ.) Հայաստանի Ազգային Սկաուտական Կազմակ»րպութ»ան (Հ.Ա.Ս.Կ.) հանգանակած դրամական միջոցն»րով »ւ փուլային »ղանակով շարունակու»լու է Հ.Հ. այլ մարզ»րում »ւ շրջանն»րում։

https://www.yerkir.am/news/view/202107.html

Տարածենք