Հ.Մ.Ը.Մ. մուտք գործած է Application-ններու աշխարհ եւ Play Store-ի մէջ ներկայութիւն է երկու App-ով, երկուքն ալ Homenetmen անունով, մէկը՝ Մ. Նահանգներու Արեւմտեան շրջանին, իսկ երկրորդը՝ Լիբանանի շրջանին յատուկ։

Զոյգ App-երը ներբեռնելով կարելի է անմիջականօրէն հետեւիլ Հ.Մ.Ը.Մ.ի երկու մեծ շրջաններու Շրջանային Վարչութիւններու եւ մասնաճիւղերու լուրերուն։

Տարածենք